Newsletter from our Governor

Monday, 31 December 2018

Beste vriend(inn)en Rotariërs en familieleden,

Samen met het ganse Districtsteam wens ik jullie en al jullie dierbaren een prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Moge het nieuwe jaar 2019 jullie veel vriendschap en liefde brengen, alsook vreugde, vrede, geluk en plezier, kortom de verwezenlijking van al jullie dromen op persoonlijk, beroeps- en Rotarygebied.

Laat ons samen met nieuwe moed de tweede helft van dit Rotaryjaar aanvatten om het tot een goed einde brengen tot tevredenheid van alle partijen, niet in het minst van degenen die onze steun meer dan nodig hebben.

“ Together we can “, en “Be the inspiration “ voor mekaar.

Ten einde onze actieve clubs te belonen voor hun fantastisch werk gedurende dit Rotaryjaar, hebben we een “Governors Citation “ uitgewerkt.

Hieronder vinden jullie de voorwaarden om deze Citation als club te bekomen.

De komende maandbrieven zullen duidelijk maken wat dit zal inhouden.

We houden er nog even de spanning in.

Ga als club na wat er jullie nog te doen staat om deze award binnen te halen.

Beste vriendinnen en vrienden, “ Keep it simple and funny “ tijdens de feestdagen.

Met vriendschap, 1 januari 2019.

Jullie Gouverneur D 2170 - 2018-2019, Marc Bosmans.

ROTARY INTERNATIONAL - DISTRICT 2170

GOVERNORS CITATION - JAAR 2018 - 2019
VOORWAARDEN VOOR DE CLUB OM DIT TE BEHALEN :

  1. HAAR BIJDRAGEN AAN ROTARY INTERNATIONAL DOMICILIEREN ZODAT DEZE TIJDIG EN AAN DE JUISTE KOERS WORDEN BETAALD.
  2. PER 30 JUNI 2019 EEN NETTOGROEI VAN HAAR ACTIEVE LEDEN TEN BELOPE VAN 10 % TOV 30 JUNI 2018 BEHALEN, AFGEROND NAAR BOVEN VOLGENS VOORBEELD : OP 30 JUNI 2018 : 21 TOT 30 LEDEN, DUS NETTOGROEI VEREIST VAN 3 LEDEN.
  3. MINSTENS 20 % ( AFGEROND NAAR BOVEN ) DAMES ONDER HAAR ACTIEVE LEDEN TELLEN OP 30 JUNI 2019.
  4. MINSTENS 20 % ( AFGEROND NAAR BOVEN ) LEDEN NIET OUDER DAN 40 JAAR ONDER HAAR ACTIEVE LEDEN TELLEN OP 30 JUNI 2019.
  5. REGELMATIG HAAR AGENDA AANVULLEN OP HARMONY.
  6. DE FOTOS VAN AL HAAR LEDEN GEPOST HEBBEN OP HARMONY OP 30 JUNI 2019.
  7. HAAR OBJECTIEVEN ( GOALS ) VOLLEDIG INGEVULD HEBBEN OP ROTARY.ORG VOOR HET JAAR 2018-2019.
  8. ALLE ACTIEVE LEDEN VAN DE CLUB HEBBEN OP 30 JUNI 2019 EEN ACCOUNT OP ROTARY.ORG.
  9. GEDURENDE DIT ROTARYJAAR EEN BIJDRAGE BETAALD HEBBEN AAN DE ROTARY FOUNDATION TEN BEDRAGE VAN MINSTENS 100 DOLLAR PER LID OP 1 JULI 2018.
  10. VERTEGENWOORDIGD ZIJN OP VOLGENDE MEETINGS : PETS 2018, PRE-PETS 2018, ASSEMBLY 2018, ASSEMBLY 2019, SEMINARIE ROTARY FOUDATION 2018, CONFERENCE 2018, CONFERENCE 2019.