Newsletter from our Governor

Monday, 4 February 2019

Beste vriend(inn)en Rotariërs,

Van 31 januari 2019 tot 4 februari 2019 nemen een vijftigtal Rotariërs van onze 3 Belux-Districten, waaronder een aantal moedigen van ons District 2170, deel aan de NID-reis ( National Immunization Days ) naar Delhi voor het inenten van kinderen tegen polio. Van harte proficiat aan alle deelnemers voor hun moed en engagement. Wij kijken uit naar jullie ervaringen.

Ondertussen is mijn opvolger vriendin Maria-Elisabeth terug uit San Diego voor haar opleiding tot Districtsgouverneur 2019-2020, als zijnde de laatste Districtsgouverneur van ons District 2170. Ze zal ons binnenkort het nieuwe jaarthema evenals de doelstellingen van het toekomstige Rotaryjaar mededelen en toelichten. Dit zal voor het Districtsteam gebeuren ter gelegenheid van de DTTS op zaterdag 16 februari 2019, en op zaterdag 16 maart 2019 op de PETS-Assembly voor de inkomende voorzit(s)ters en hun bestuursleden. Gelieve de oproep positief te beantwoorden, want opleiding en
informatie zijn van kapitaal belang voor de goede werking van ons District en onze clubs, evenals voor hun samenwerking. “ Together we can “, en “Be the inspiration“ voor mekaar.

Noteer alleszins in jullie agenda’s ook de datum van de CONFERENCE : zaterdag 29 juni 2019 voor een spetterend overzicht van het huidig Rotaryjaar.

De clubs die dit Rotaryjaar nog geen storting hebben gedaan aan de Rotary Foundation en voor Polio Plus : vergeet dit niet te doen.


Van 1 tot 5 juni 2019 heeft de Rotary International Convention plaats in Hamburg. Hoogstwaarschijnlijk de enige Conventie in Europa in de periode 2014-2022. Dus een niet te missen event. Surf even naar : http://www.riconvention.org/en/hamburg , en schrijf je tijdig in. Ons District telt momenteel al 100 inschrijvingen.

Hebben jullie al gecheckt wat er jullie club nog te doen staat om de “ Governors Citation “ ( zie maandbrief van januari 2019 ) binnen te halen?

Beste vriendinnen en vrienden, “ Keep it simple and funny “ en wees fier Rotariër te zijn.

Met vriendschap, 1 februari 2019.

Jullie Gouverneur D 2170 - 2018-2019, Marc Bosmans.