Newsletter from our Governor

Saturday, 7 September 2019

Beste Rotariërs,

De maand september staat in het Rotarisch teken van “alfabetisering en basiseducatie”.

Wist u dat er in onze wereld 775 miljoen mensen boven 15 jaar ongeletterd zijn? Dit betekent 17% van de volwassenen populatie, 17 op 100 volwassenen kunnen noch lezen noch schrijven ! En is alfabetisering niet de basis, het fundament van alle maatschappelijke ontwikkeling ? Indien men zelf niet kan lezen dan is men aangewezen op mondelinge overlevering en is men ook niet in staat om kritisch in de wereld te staan.

Waarschijnlijk acht u dit onmogelijk in onze westerse maatschappij, en niets is heden ten
dage minder waar. Hoeveel immigranten komen naar Europa zonder dat zij ons schrift kunnen lezen , zonder dat zij onze taal kunnen verstaan?

Hoe kunnen wij rotariërs hierbij positief bijdragen? Het is uiteraard onmogelijk om zelf aan al deze mensen ons alfabet aan te leren, maar we kunnen wel leerkrachten en vrijwilligers sterker maken, ondersteunen, middelen aanreiken om verschillende leeftijdscategoriën te leren lezen en schrijven .
Tijdens de eerste maanden van mijn gouverneurschap, maakte ik kennis met enkele
prachtige initiatieven. De “Zomerschool “ in Antwerpen waar men vreemdelingenkinderen hun eerste lessen Nederlands geeft en dit tijdens de vakantiemaanden. Nadien, tijdens het schooljaar, gaan dezelfde vrijwilligers met deze kinderen op stap om hen vertrouwd te maken met de
Nederlandse cultuur. Zij gaan naar het kindertheater en bezoeken in het weekend musea.
Dergelijk initiatief van vrijwilligers verdient een Rotarische ondersteuning.

Onlangs mocht ik aanwezig zijn op een welsprekendheidstornooi van enkele de secundaire scholen. De leerlingen waren van diverse origine. Het was verbluffend hoe deze jonge mensen, vanuit een spreekgestoelte, hun visie verdedigden over vooraf opgelegde onderwerpen. Zij werden uiteraard gecoacht door hun leerkrachten. Deze wedstrijd werd gefaciliteerd een Rotaryclub!.

In het hele district houden jaarlijks verschillende Rotaryclubs, uit eenzelfde omgeving, beroepsinformatieavonden. Rotariërs gaan in gesprek met laatstejaarsstudenten om hen te informeren over hun carrière en de te volgen studierichtingen.

Een Kerstactie, van verschillende Franstalige Brusselse clubs samen, bezorgt mooie leesboekjes aan 800 jonge kinderen uit instellingen of opvangcentra , zodat deze kunnen leren lezen uit gloednieuwe leesboekjes.

Jaarlijks selecteert het district 2170 een aantal universiteitsstudenten die hun studies verder willen zetten in het buitenland om hun diploma op te waarderen. Zij worden zorgvuldig door een commissie gescreend naar motivatie en studie-inzet. Hierbij wordt de meerwaarde van deze kandidaat aan de maatschappij in overweging genomen.

Beste Rotariërs,

Met deze maandbrief wil ik jullie enkele facetten van alfabetisering en educatie als voorbeeld geven. Alfabetisering en basiseducatie heeft nog veel meer toepassingsgebieden. Rotary kan hierbij een ondersteuning zijn.

Nog veel meer inspiratie vindt u op www.rotary.org/our causes/supporting education, LOG IN en u zal een waaier aan mogelijkheden vinden!

Ik wens u een leerrijke maand september!

M-Elisabeth Van Alsenoy
DG 2019-2020 – D 2170