Newsletter from our Governor

donderdag 8 augustus 2019

Beste Rotariër,

De maand Augustus staat in het Rotarisch teken van Membership.

De laatste jaren daalde het leden aantal in Europa onrustwekkend . Stilaan is het tij aan het keren en geraken we uit een diep dal. Vooraleer we vrienden of kennissen zouden overhalen om ook Rotariër te worden moeten wijzelf voldoende overtuigd zijn , zelf voldoende trots zijn.

We moeten beseffen dat Rotary een belangrijke Service organisatie is

Wist U dat wij de laatste jaren +/_ 270 MIO USD investeerden ?, Wist U dat we allen samen op één jaar +/_45miljoen uren vrijwilligerswerk presteren en dit op de 6 verschillende domeinen Promotie van vrede, bestrijding van ziekten, voorzieningen van proper water, moeder en kindzorg, educatie en stimuleren van locale economie .

Wat zijn onze USP’s ? Wat zijn onze uiterlijke karakterisiteken naar de buitenwereld toe ?

We hebben een wereldwijd netwerk “ Rotary Connects the world “en een niet gelimiteerd engagement". We hebben een goed uitgebouwd “Youth exchange” programma, we hebben Rotaract waar jonge mensen leren wat leiderschap in deze wereld betekent, en we staan allen klaar tot mentorschap

Dit besef , dit bewustzijn , moet ons voldoende trots geven om vrienden, kenissen te overhalen onze organisatie te vervoegen !

Welke leeftijd is onze Targetgroep?

De meeste Rotariers zijn geboren tussen 1946 en 1964. De jongere exceptions tussen 1965 en 1982. De millenials, the young professionals, zijn onze doelgroep en zijn geboren tussen 1984 en 1996.

Sociologische studies op deze laatste leeftijdscategorie leert ons dat

 • 77% van hen wil betrokken zijn bij Charity en goed doen in de maatschappij
 • 66% zoekt coaching en netwerk en willen vertoeven tussen ervaren en invloedrijke professionals,
 • 37% verlaat een club omwille van de hoge kosten .

 

Tot nu toe kende Rotary , actieve leden en ereleden .

Na de COL van 2016 zijn er heel wat veranderingen beslist:

 1. de flexibiliteit in de organisatie van de statutaire vergaderingen:
  1. Clubs mogen zelf beslissen welke dag en op welk dagdeel het hen meest opportuun lijkt een meeting te houden. Indien noodzakelijk kunnen zij de meeting op een andere dan gewoonlijke dag plannen.
  2. Deelname aan sociale projecten of sociale evenementen geldt ook voor de assiduiteit.
  3. Het belang van assuiditeit maakt plaats ten voordele van “betrokkenheid “ bij het clubgebeuren. Een online meeting kan ook zelf met andere leden die wel in persoon aanwezig zijn op deze meeting.
  4. Een club kan in huishoudeliik reglement de modaliteiten rond assuiditeit zelf bepalen.
  5. Clubs mogen het aantal meetings verminderen tot minimaal 2/per maand.
  6. Hiermee worden de statuten van de clubs niet gewijzigd, maar moet men wel het huishoudelijk reglement, dat de statuten overruled, aanpassen. Door aanpassing van het huishoudelijk reglement aan deze “flexibileitsregels , ( art 8 sect 1; art 12 ; art 15 sect 4 )worden artikels uit de statuten overruled , en zullen deze eerste amendementen in de club van kracht zijn.
 2. flexibiliteit in het type membership:
  1. Men heeft actieve leden die hun membershipfee aan RI 68 USD /jaar en aan het district 58 EURO/jaar voor het district 2170 betalen.
  2. Men heeft ereleden die geen bijdrage betalen. De clubs betalen ook voor deze ereleden geen bijdrage aan RI noch aan het district, maar kunnen eventueel wel het Rotary Contactblad aan hen aanbieden.
  3. Clubs die andere vormen van membership aanbieden, moeten dit melden aan R.I. als actieve leden en de clubs zijn verantwoordelijk voor de betaling van de bijdragen.
  4. De Clubs bepalen zelf de financiële verplichtingen van de leden en schrijven dit neer in hun huishoudelijk reglement.
  5. Geassocieerd lidmaatschap ( Associated membership ): bv een maatschappelijk betrokken, dienstbaar persoon die niet aan de kosten kan voldoen bv een opstarter of vluchteling . De Club kan gedurende een vooraf afgesproken periode tijdelijk de kosten dragen.
  6. Corporated membership: samenwerken met een bedrijf waarbij één of meer jong professionals gesponsord worden . Dit kan een vorm van vocational training betekenen waarbij de naam van het bedrijf kan vermeld worden doch niet obligaat. Enkel de jonge werknemer is member, niet de company!
  7. Family membership: waarbij meerdere personen uit een family, liefst met verschillende classificatie volwaardig lid zijn.
  8. Duo membership : waarbij een echtpaar alternerend aanwezig is op de vergaderingen. Bij de 2 laatst genoemde vormen van lidmaatschap wordt wel support verwacht tijdens projecten !
  9. Project membership: waarbij leden voornamelijk aanwezig zijn en voldoende assiduïteit opbouwen door zich tijdens projecten volledig in te zetten.
  10. Paspoortmembership: Hierbij zal een lid de deelname aan Rotary volledig buiten de eigen club invullen ( omdat dit de enige manier is rekening houdend met het professionele leven.

 

De Col van 2019 besliste daarenboven : de regels rond de classificaties worden minder rigide geïnterpreteerd. Doet dit alles iets aan de reputatie van Rotary ? Wij blijven een businessclub van community leiders ! De kwaliteitseis van onze members mag niet veranderen , onze essentiële doelstelling : vervoeg leiders, wissel ideeën uit, en onderneem een actie is niet veranderd!

Onze waarden van vriendschap, integriteit, diversiteit, dienstverlening, en leiderschap is niet veranderd. Ons handelsmerk, de 4 vragen, blijven essentieel. Deze veranderingen versterken het aanpassingsvermogen van de clubs aan de 21 e Eeuw.

De R.I. bylaws beslisten ook dat Rotaracters een duaal membership kunnen bekomen, wanneer zij de kwalificatie van een Rotary membership hebben. Het is aan de Rotaryclub om te bepalen hoeveel lidmaatschap dit duaal member betaalt. De club zelf betaalt wel de volledige bijdage aan R.I . Door dit statuut kan een Rotaracter het leiderschap binnen de Rotaract tonen en sneller kennismaken met de wereld van Rotary .

Een ander DUAAL membership: member zijn van de eigen club en van de satellietclub van die eigen club.

ER zijn dus vele faciliteiten gecreëerd door R .I., met als belangrijkste doel, aanpassing aan onze veranderde maatschappij.

Tijdens Uw vakantie , bij de vele informele ontmoetingen treft U misschien wel vrienden , kennissen die geinteresseerd zijn in deze dynamische organisatie, en die zelf aan de maatschappij iets willen teruggeven liefst samen met gelijkgezinden ? .

En vergeet hierbij niet te vermelden dat, Rotariër zijn, ook dikwijls FUN “ kan betekenen .

Een plezierige vakantie toegewenst,

 

M-Elisabeth Van Alsenoy